mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 10 )
    ośrodki wczasowe
    pensjonaty ( 1 )
    kwatery prywatne
    domki
    zielone szkoły
    ośrodki kolonijne
    campingi
    pola namiotowe
    sale konferencyjne
 
   Lampiony na roraty
   Logopeda Elbląg
   Stroiki wielkanocne
   Urządzenia czyszczące
   PortEl.pl - dziennik internetowy
   Nocny Elbląg
   ANGATA - koty rasowe
   Hanza - geneza i rozwój
   Stadnina Koni Rzeczna
   Jak wyglądał M. Kopernik?

 

   Elbląg w XIX i na pocz. XX w.
   Elbląska Starówka
   Pochylnia w Kątach
   Kadyny
   Konkurs Fotka Miesiąca
 

    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Żuławy / Elbląg / I Elbląski Maraton Fotograficzny - 18 czerwca
Wszystkie osoby lubiące fotografować zapraszamy do udziału w Elbląskim Maratonie Fotograficznym - w najbliższą sobotę (18 czerwca) w ramach Dni Elbląga.

W Maratonie udział mogą brać wszyscy - dorośli, jak i osoby niepełnoletnie (w ich przypadku potrzebna będzie zgoda rodziców na piśmie). Podczas rejestracji należy mieć przy sobie dokument tożsamości, wypełnić ankietę zgłoszeniową w biurze Organizatora - w Ratuszu Staromiejskim, w godz. 10.00 do 12.00. Każdy uczestnik otrzyma identyfikator z numerem startowym, wykaz tematów wraz z regulaminem.


I Elbląski Maraton Fotograficzny - regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1 Cel

Celem Elbląskiego Maratonu Fotograficznego jest wykonanie 12 zdjęć w 12 tematach w ciągu 12 godzin od 10.00 do 20.00.

1.2 Regulamin

Konkurs fotograficzny "Elbląski Maraton Fotograficzny" zwany dalej Foto-maratonem lub konkursem jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 Organizatorzy

Organizatorami konkursu są:
- Urząd Miejski w Elblągu
- Elbląskie Spacery Fotograficzne

zwani dalej Organizatorami.

2. Zasady Foto-maratonu

2.1 Uczestnicy

Foto-maraton adresowany jest do wszystkich fotografujących. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Foto-maratonie wyłącznie za zgodą rodziców.

2.2 Zapisy

Aby wziąć udział w Foto-maratonie należy mieć przy sobie dokument tożsamości i zapisać się wypełniając ankietę zgłoszeniową w godzinach od 10.00 do 12.00 w biurze Organizatora w budynku Ratusza Staromiejskiego przy ulicy Stary Rynek 25 w Sali na parterze. Uczestnik otrzyma identyfikator z numerem startowym, wykaz tematów wraz z regulaminem. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Foto-maratonie wyłącznie za zgodą rodziców.

2.3 Tematy

Dwanaście tematów zdjęć zostanie przekazanych do informacji uczestników w biurze Foto-maratonu podczas zapisów.

2.4 Czas trwania Foto-maratonu.

Foto-maraton odbędzie się w dniu 18.06.2011 w godzinach od 10.00 do 20.00.

2.5 Format zdjęć.

Uczestnicy przekazują zdjęcia w postaci cyfrowej w formacie jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 5mln pikseli. Zdjęcia muszą zawierać pełna informację EXIF i nie mogą być poddawane obróbce w programach graficznych.

2.6 Kolejność zdjęć.

Zdjęcia przekazane Organizatorom do oceny muszą być ułożone w kolejności tematów. Dopuszcza się usuwanie zdjęć, jednak ostatecznie musi pozostać 12 zdjęć po jednym z każdego tematu ułożonych zgodnie z kolejnością podana na wykazie. W nazwie zdjęcia muszą mieć pozostawiony oryginalny numer zdjęcia.

2.7 Przekazywanie zdjęć

Uczestnik przekazuje Organizatorowi zdjęcia bezpośrednio z aparatu cyfrowego lub karty pamięci w biurze Organizatora w budynku PWSZ przy Al. Grunwaldzkiej w tzw. Pressroomie. Zdjęcia należy dostarczyć w godzinach od 18.00 do 20.00. Po tej godzinie zdjęcia nie będą przyjmowane.

3. Deklaracje

Przekazanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba przekazująca zdjęcia i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie również dla celów reklamowych Foto-maratonu, promocji miasta Elbląg przez Organizatora oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Foto-maratonu.

4. Nagrody

W Foto-maratonie przyznane zostaną nagrody dla najlepszych fotografów biorące pod uwagę całokształt zgłoszonych przez jednego autora fotografii, w sposób następujący:

Mistrz Fotografii
I Wicemistrz Fotografii
II Wicemistrz Fotografii

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych. Narody będą wręczane w dniu 19.06.2011 na zakończenie Dni Elbląga.

5. Jury

Oceny zdjęć dokonają niezależnie akredytowani jurorzy. Na ocenę końcową fotografii w poszczególnych kategoriach tematycznych składać się będzie suma punktów otrzymanych przez fotografię od wszystkich niezależnych jurorów. Werdykt jurora jest ostateczny i niepodważalny. W przypadku, gdy kilka fotografii lub fotografów zdobędzie identyczną liczbę punktów, o ostatecznej kolejności zdecydują Organizatorzy wraz z jurorami w dodatkowym głosowaniu.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna. Uczestnikowi, którego fotografia została usunięta z konkursu nie będą przyznawane punkty w poszczególnych kategoriach.

6.2 Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Foto-maratonu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

6.3 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Foto-maratonu.

6.4 Foto-maraton nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

6.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Foto-maratonu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

__________________________

Informacja: Rzecznik prasowy Prezydenta Elbląga Anna Kleina

Biuro Prasowe UM Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
tel. (55) 237 47 99

www.umelblag.pl

informacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |