mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 10 )
    ośrodki wczasowe
    pensjonaty ( 1 )
    kwatery prywatne
    domki
    zielone szkoły
    ośrodki kolonijne
    campingi
    pola namiotowe
    sale konferencyjne
 
   Lampiony na roraty
   Logopeda Elbląg
   Stroiki wielkanocne
   Urządzenia czyszczące
   PortEl.pl - dziennik internetowy
   Nocny Elbląg
   ANGATA - koty rasowe
   Hanza - geneza i rozwój
   Stadnina Koni Rzeczna
   Jak wyglądał M. Kopernik?

 

   Elbląg w XIX i na pocz. XX w.
   Elbląska Starówka
   Pochylnia w Kątach
   Kadyny
   Konkurs Fotka Miesiąca
 

    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Żuławy / Elblag - 10 marca 2012 roku CSE Światowid w Elblągu będzie obchodziło jubileusz 50- lecia
Historia elbląskiego ośrodka kultury - największego w województwie warmińsko-mazurskim - ma już 50 lat.

Jego budowę rozpoczęto w 1955 roku. Na lokalizację wybrano wzgórze zwane dawniej Galgenberg, czyli Górę Straceń. Górowało ono nad sąsiednimi dzielnicami, a nieopodal znajdowało się nowe centrum administracyjne Elbląga - Plac Jedności Robotniczej. O budowie ośrodka kultury w Elblągu zadecydowano na najwyższych szczeblach władzy PRL - powstał dzięki uchwale Rady Ministrów nr 535/54 z 1954 roku. Była to wówczas najważniejsza i największa inwestycja kulturalna w Elblągu, w którą zaangażowane zostały: Ministerstwo Przemysłu Maszynowego, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Centralny Urząd Kinematografii, Ministerstwo Żeglugi oraz Ministrestwo Przemysłu drobnego i Rzemiosła.

W 1962 roku powołany został do życia Elbląski Dom Kultury im. Kazimierza Jagiellończyka, który rozpoczął działalność 10 marca tego roku. Projekt budynku przygotował Zakład Projektowania Architektury Miejskiej Politechniki Gdańskiej. W nowym budynku, oprócz teatru, filii Biblioteki Miejskiej i Kina "Światowit" utworzono Elbląski Dom Kultury (EDK). Lata 60-te to rozkwit Domu Kultury. Wówczas zaczęło to być rzeczywiste centrum kulturalne i sportowe Elbląga.

Wraz z przemianami administracyjnymi następowały przekształcenia w zakresie i celach działalności ośrodka kultury w Elblągu, a co za tym idzie zmiany jego nazwy. I tak, jako popularny EDeK - którego rolą była działalność środowiskowa, sekcyjna i organizacja imprez oraz służenie bazą lokalową instytucjom i organizacjom - placówka funkcjonowała do 1973 roku, kiedy to nastąpiło przejęcie (obok kulturalnej) również funkcji rozrywkowo-rekreacyjnej. Wówczas EDK przemianowany został na Elbląski Ośrodek Kultury, pełniąc rolę powiatowego i miejskiego ośrodka kultury.

Kiedy w roku 1975 Elbląg otrzymał rangę miasta wojewódzkiego, nastąpiła zmiana statusu placówek dotychczas miejskich na wojewódzkie. Po raz kolejny nastąpiła także zmiana w nazwie instytucji, która od dnia 21 sierpnia 1975 roku funkcjonowała jako Wojewódzki Ośrodek Kultury.

W 1978 roku na bazie jednego z działów WOK-u powstał Miejski Ośrodek Kultury, który służyć miał rozszerzeniu działalności kulturalnej w miejscowym środowisku. Jego siedzibą został gmach przy Placu im. Kazimierza Jagiellończyka, a Wojewódzki Ośrodek Kultury, który znajdował się wówczas przy Grunwaldzkiej, miał skupić się na pełnieniu funkcji koordynatora działalności społeczno-kulturalnej wszystkich wojewódzkich instytucji.

Początek 1982 roku przyniósł kolejne zmiany w funkcjonowaniu ośrodka kultury w Elblągu. Decyzją wojewody elbląskiego połączono "rozproszone siły" i zadania pełnione dotychczas przez WOK i MOK - powstała jedna instytucja, której ponownie nadano nazwę Elbląski Ośrodek Kultury.

Z kolei w roku 1990 EOK ponownie przemianowany został na Wojewódzki Ośrodek Kultury, a jego częścią stało się Centrum Animacji Kulturalnej "Promyk". Pod taką nazwą "Promyk" działał do września 2002 roku. Wówczas rozpoczęło funkcjonowanie jako Centrum Tańca, a WOK - jako Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej "Światowid". Zaadoptowana i nieco zmieniona w pisowni nazwa działającego tu od lat kina "Światowit" stanowić zaczęła oficjalną nazwę instytucji.

Ważną cezurę stanowił rok 2009. Na mocy uchwały sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z 26 sierpnia 2009 roku instytucja kultury po raz kolejny zmieniła nazwę. Od tego czasu działa jako Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Zmiana nazwy była wynikiem zmiany statutu, który miał umożliwiać sięganie po środki pozabudżetowe oraz pozwolić na rozszerzenie działalności o przedsięwzięcia nie tylko stricte kulturalne.

__________________________

Informacja na podstawie:   Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu

informacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |