mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 10 )
    ośrodki wczasowe
    pensjonaty ( 1 )
    kwatery prywatne
    domki
    zielone szkoły
    ośrodki kolonijne
    campingi
    pola namiotowe
    sale konferencyjne
 
   Lampiony na roraty
   Logopeda Elbląg
   Stroiki wielkanocne
   Urządzenia czyszczące
   PortEl.pl - dziennik internetowy
   Nocny Elbląg
   ANGATA - koty rasowe
   Hanza - geneza i rozwój
   Stadnina Koni Rzeczna
   Jak wyglądał M. Kopernik?

 

   Elbląg w XIX i na pocz. XX w.
   Elbląska Starówka
   Pochylnia w Kątach
   Kadyny
   Konkurs Fotka Miesiąca
 

    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Żuławy / Elbląg - Elbląg rowerem stoi: podsumowanie roku pracy oficera rowerowego w ElbląguElbląski stojak rowerowy, fot. © Marecki.home.pl


15 marca w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się konferencja prasowa podsumuwująca pierwszy rok pracy oficera rowerowego w Elblagu - Marka Kamma. W konferencji ucestniczyli także członkowie Zespołu Mobilności Aktywnej - członek Rady Miasta Elbląga Robert Turlej i członek Departamentu Zarządu Dróg Małgorzata Iwaniszczuk.

Po konferencji nasuwa się spostrzeżenie, że w ciągu roku zrobiono bardzo dużo w kierunku promocji roweru jako środka transportu w mieście Elblągu.


14 września 2011 roku opublikowane zostało zarządzenie prezydenta Elbląga Grzegorza Nowaczyka w sprawie powołania Zespołu Mobilności Aktywnej (zarządzenie nr 428/2011).

Stanowi ono, że Zespół Mobilności tworzą:

- Marek Kamm - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Elbląg; oficer rowerowy ds. rozwoju komunikacji rowerowej (przewodniczący Zespołu Mobilności Aktywnej)
- Małgorzata Iwaniszczuk - członek - Departament Zarząd Dróg
- Bartosz Babraj - członek - Departament Strategii i Rozwoju Miasta
- Andrzej Demczuk - członek - Departament Urbanistyki i Architektury
- Andrzej Korpacki - członek - Departament Sportu
- Robert Turlej - członek - radny Rady Miejskiej w Elblągu
- Paweł Marek Kulasiewicz - członek - Stowarzyszenie Elbląg-Europa

"Mobilność aktywna" rozumiana jest jako wszelkie formy przemieszczania się w sposób niezmotoryzowany - na rowerze, rolkach, wózkach, pieszo itp. oraz związane z nimi działania zmierzające do dostosowania przestrzeni dla wszystkich użytkowników ruchu poprzez kształtowanie, budowanie i wspieranie atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

Doświadczenia miast, regionów i krajów osiągających największe sukcesy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia wskazują, że wiele z nich zależy od przyjęcia odpowiednich zasad kształtowania rozwoju lokalnego, uwzględniających zalety mobilności aktywnej.

Celem Zespołu Mobilności Aktywnej jest planowanie, inicjowanie i koordynacja działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto Elbląg postanowień Gdańskiej Katy Mobilności Aktywnej, podpisanej 30 września 2010 roku, tj:

1. Tworzenie trwałych form i instytucji dialogu społecznego, umożliwiających artykułowanie oczekiwań pieszych, rowerzystów i osób uprawiajacych inne formy aktywnej mobilności wobec władz lokalnych, sprawdzonych w najbardziej przyjaznych dla rowerów miastach i regionach Europy.

2. Uświadamianie - w ramach programów edukacji i promocji - korzyści z rozwijania róznych form mobilności aktywnej oraz zagrożeń wynikających z nierozważnego korzystania z motoryzacji indywidualnej.

3. Integrowanie polityki przestrzennej i komunikacyjnej tak, by tworzyć "miasta krótkich odległości".

4. Wiązanie miast i gmin siecią dróg sprzyjających mobilności aktywnej.

5. Rozszerzanie zasięgu przestrzeni publicznych dostępnych dla pieszych, rowerzystów i innych amatorów mobilności aktywnej tak, by podnosić jakość życia oraz subiektywne i obiektywne bezpieczeństwo wszystkich.

6. Określanie mierzalnych celów poprawy bezpieczeństwa ruchu, zwłaszcza corocznej, co najmniej 10% redukcji liczby wypadków z udziałem niezmotoryzowanych.

7. Wydawanie na infrastrukturę mobilnej aktywności co najmniej 3% ogółu wydatków służących finansowaniu infrastruktury transportu.

8. Stworzenie systemów liczenia osób przemieszczających się w różnych dzielnicach miast tak, by korzystający z form aktywnej mobilności byli uwzględniani w zarządzaniu ich rozwojem.

9. Preferowanie ruchu pieszego i rowerowego w procesie kształtowania przestrzeni publicznej i systemu ich powiązań z transportem publicznym.

10. Wprowadzenie obowiązku tworzenia miejsc do parkowania rowerów w odpowiednich przepisach prawa.

Celem Zespołu Mobilności Aktywnej jest również wspieranie działań Stowarzyszenia Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA).

Krótko mówiąc celem Zespołu Mobilności Aktywnej jest promocja roweru jako środka transportu.


W czasie pierwszego roku pracy oficera rowerowego w Elblągu dokonano kilku ważnych zmian w prawie miejscowym:

1. Uchwała RM w sprawie utworzenia Polskiej Unii Mobilności Aktywnej (30 czerwca 2011)

2. Uchwała RM w sprawie polityki rowerowej miasta Elbląg (29 grudnia 2011)

3. Zarządzenie Prezydenta w sprawie powołania Zespołu Mobilności Aktywnej (14 września 2011)

4. Zarządzenie Prezydenta w sprawie standardów wykonawczych i projektowych dla systemu transportu rowerowego miasta Elbląg (5 marca 2012)


Warto w tym miejscu podkreślić, że Miasto Elbląg jest członkiem-założycielem Polskiej Unii Mobilności Aktywnej Stowarzyszenie to ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do zwiększenia roli aktywnych form zaspokajania potrzeb codziennej mobilności w polskich samorządach (więcej informacji na ten temat: www.gdansk.pl/puma,1314.html)


W 2011 roku miasto przeznaczyło łącznie 36 tys. zł na ścieżki rowerowe, przejazdy rowerowe, obniżanie krawężników etc.

W 2012 roku w budżecie miasta na "inwestycje rowerowe" przeznaczono 103 tys. zł.

W tym roku miasto planuje zakupienie 200 nowych stojaków rowerowych w kształcie odwróconej litery "U", które mają lepiej (niż dotyczas montowane) zabezpieczać jednoślady przed kradzieżą. Większość stojaków zostanie zamontowanych przy elbląskich szkołach, a pozostałe (około 80) na terenie całego miasta, przy czym stojaki na Starym Mieście będą wykonane z innego materiału - tak aby były idealnie wkomponowane w infrastrukturę Starówki. Stojaki nie będą przytwierdzone śrubami, a wkopane w grunt na głębokość kilkudziesięciu centymetrów, co skutecznie uniemożliwi ich demontaż. Ich konstrukcja umożliwi doskonałe zabezpieczenie roweru przed kradzieżą - będzie można przytwierdzić do nich nie tylko koło (koła), ale także ramę. Podobne stojaki zostały już zamontowane w Gdańsku:  Gdańsk - infrastruktura rowerowa, Fotosik.pl

Zadecydowano, iż budowane w przyszłości ścieżki rowerowe mają być wykonane z asfaltu. Wynika to z tego, iż komfort jazdy po asfalcie jest dużo lepszy niż po kostce polbrukowej, a ponadto wyraźniej zaznaczone są granice pomiędzy chodnikiem dla pieszych a ścieżką rowerową.

Przewiduje się dalsze prace związane z obniżaniem krawężników, malowaniem przejazdów rowerowych (czerwone przejazdy rowerowe; dotyczas przemalowano na czerwono przejady rowerowe przez ulicę Ogólną).Ścieżka rowerowa w ciągu komunikacyjnym ulicy Hetmańskiej w Elblągu, fot.  Marecki.home.pl


Nowatorskim pomysłem jest budowa kontrapasów (takie rozwiązania od wielu lat funkcjonują w Europie Zachodniej), czyli umożliwienie rowerzyście na jazdę pod prąd. Dotyczy to ulic jednokierunkowych, stanowiących naturalne ciągi komunikacji rowerowej. Rowerzyści przemieszczając się po wydzielonym kontrapasie będą mogli w znaczyny sposób skrócić czas przejazdu, bez szkody dla bezpieczeństwa ruchu.

Przewiduje się usuwanie barier kolizyjnych - przestawianie słupów oświetleniowych. Dotyczy to m.in. 3 słupów położonych przy ul. Legionów.

Powstaną śluzy rowerowe. Śluza rowerowa to wydzielona powierzchnia jezdni o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu, znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem, a resztą zatrzymujących się pojazdów. Może również występować wydzielony pas dojazdowy dla rowerów. Przy czerwonym świetle dla danego kierunku jazdy umożliwia rowerzystom zajęcie pozycji bezpośrednio przed samochodami. Poprawia to widoczność rowerzystów, którzy również mogą ruszyć jako pierwsi po zmianie światła na zielone (na podst.: http://pl.wikipedia.org/wiki/Śluza_rowerowa.Śluza rowerowa, fot. materiały z konferencji


W okolicach skrzyżowania ul. Żeromskiego i Mickiewicza planuje się zbudowanie skate-parku rowerowego.

__________________________

Informacja:   emazury.com

informacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |