mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 10 )
    ośrodki wczasowe
    pensjonaty ( 1 )
    kwatery prywatne
    domki
    zielone szkoły
    ośrodki kolonijne
    campingi
    pola namiotowe
    sale konferencyjne
 
   Lampiony na roraty
   Logopeda Elbląg
   Stroiki wielkanocne
   Urządzenia czyszczące
   PortEl.pl - dziennik internetowy
   Nocny Elbląg
   ANGATA - koty rasowe
   Hanza - geneza i rozwój
   Stadnina Koni Rzeczna
   Jak wyglądał M. Kopernik?

 

   Elbląg w XIX i na pocz. XX w.
   Elbląska Starówka
   Pochylnia w Kątach
   Kadyny
   Konkurs Fotka Miesiąca
 

    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało 20 mln złElbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - logo


Blisko 20 mln zł - tyle środków pozyskało Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Unii Europejskiej na modernizację sieci ciepłowniczej w mieście. Projekt pt. „Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu” zostało dobrze oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. EPEC, jako wkład własny, wniesie do projektu 15 mln zł.Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - pracownicy


Dzięki tej inwestycji zostaną znacząco ograniczone starty ciepła na przesyle sieci, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość opału zużywanego do wytworzenia ciepła. To zaś ma niebagatelny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Skutki tej inwestycji w pozytywny sposób odczują również mieszkańcy Elbląga. Zmniejszy się ryzyko występowania awarii miejskiej sieci ciepłowniczej, a co za tym idzie poprawi to komfort mieszkańców miasta, korzystających z ciepła dostarczanego przez EPEC.Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - widok części sieci przesyłowej na ekranie monitora


Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w latach 2013-2015 będzie modernizowało sieć ciepłowniczą ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Projekt pt. "Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu" będzie realizowany w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna", Działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii". Instytucją wdrażającą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Cały projekt zamknie się w kwocie 35 mln zł. Jednak aż 20 mln zł będzie pochodziło ze środków Unii Europejskiej.Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - pracownik w czasie wykonywania obowiązków

- Trzeba sobie zdawać sprawę, że to potężny i kompleksowy projekt przebudowy naszej sieci ciepłowniczej. W jego ramach zostanie zmodernizowane 11 km wysokoparametrowej sieci kanałowej i napowietrznej na nowoczesne sieci ciepłownicze wykonane w technologii rur preizolowanych - wyjaśnia prezes EPEC Łukasz Piśkiewicz. - Sukcesywnie już, w ramach tego projektu, wymieniamy odcinki sieci magistralnych pomiędzy ulicami Niską, Pływacką i Dolną, co ma związek z przebudową drogi wojewódzkiej nr 503. Ponadto wymieniona zostanie również sieć magistralna od ul. Związku Jaszczurczego, poprzez ulice Mickiewicza i Żeromskiego, do ul. Komeńskiego.Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - pracownik w czasie wykonywania obowiązków

Projekt zakłada również likwidację węzłów grupowych wraz z przestarzałą infrastrukturą - kanałowymi sieciami niskoparametrowymi i rozdzielniami. W ich miejsce powstaną charakteryzujące się wysokim stopniem izolacyjności termicznej preizolowane przyłącza wysokoparametrowe oraz 71 nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w pełni wyposażonych w automatykę, w tym regulację pogodową. Węzły te zostaną podłączone do systemu zdalnego monitoringu obiektów ciepłowniczych zlokalizowanych na terenie miasta. W ramach projektu zostaną zlikwidowane między innymi stacje grupowe SW-16 przy ul. Topolowej, SW-32 przy ul. Kalenkiewicza oraz SW-Robotnicza 246. Poprzez realizację tych zadań niezależne zasilanie otrzymają budynki zlokalizowane w rejonie ulic Matejki i Topolowej oraz część osiedla Zawada.Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - podgląd sieci ciepłowniczej na monitorach

- Efektem realizacji projektu będzie ograniczenie strat ciepła podczas przesyłu i dystrybucji o ponad 43 tysiące GJ rocznie. W konsekwencji nastąpi zmniejszenie zużycia paliwa rzędu 2.230 ton rocznie. Wpłynie to pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie ilości emitowanych do powietrza zanieczyszczeń i powstających odpadów paleniskowych przy wytwarzaniu ciepła. Oceniamy, że z tytułu ograniczenia zużycia paliwa zostanie zmniejszona emisja dwutlenku węgla do atmosfery o niemal 5 tys. ton rocznie, dwutlenku siarki o 13 ton rocznie, a pyłów o 8,7 ton w roku. Natomiast ilość wytwarzanych popiołów i żużli zmniejszy się o 364 tony rocznie. Tak istotna redukcja zanieczyszczeń pozytywnie wpłynie zarówno na cenny lokalny ekosystem, jak i na jakość powietrza na terenie miasta - dodaje prezes Łukasz Piśkiewicz.

Również mieszkańcy Elbląga odczują pozytywne skutki tej inwestycji. Dla nich istotne, oprócz ochrony środowiska, z pewnością będzie poczucie większego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ograniczenie możliwych awarii sieci ciepłowniczej. Tym samym zwiększy się komfort korzystania z usług EPEC.

- Wybudowane w ramach projektu nowoczesne sieci preizolowane wyposażone w system alarmowy, zwiększą bezpieczeństwo dostawy ciepła do odbiorców, minimalizując jednocześnie ryzyko wystąpienia awarii na sieci ciepłowniczej. Poprawi się również szczelność miejskiej sieci ciepłowniczej - zapewnia Łukasz Piśkiewicz.

Wartość realizowanego w latach 2013-2015 Projektu to 35 mln netto zł. Jego realizacja zostanie sfinansowana ze środków własnych przedsiębiorstwa, kredytu bankowego oraz z dotacji pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - około 57 % wartości całego projektu.

Jest jeszcze jeden istotny aspekt prowadzonej inwestycji. Dzięki temu być może część środków finansowych przepłynie do lokalnych przedsiębiorstw z branż budowlanych, montażowych i zaopatrzenia w materiały, które staną do unijnych przetargów.

- Realizacja inwestycji spowoduje zwiększenie lokalnego popytu na usługi budowlane, montażowe oraz materiały. Mam nadzieję, że lokalne firmy staną do unijnych przetargów na wykonanie tych zadań - informuje prezes EPEC Łukasz Piskiewicz.

Zarząd EPEC jest przekonany, że realizacja przewidzianych zadań znacząco wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług, niezawodność dostawy ciepła oraz włączy się w wielorakie proekologiczne działania elbląskiego samorządu.


Zadania do realizacji w 2013 roku (w ramach dofinansowania z funduszy UE)

1. Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej DN600 od KW-1 (Tramwaje Elbląskie) do sieci preizolowanej na południe od ul. Niskiej;

2. Przebudowa istniejącej sieci rozdzielczej DN200-250 od KW-33/3 (ul. Polna) do KW-33/10A (ul. Jana Kochanowskiego);

3. Przebudowa sieci magistralnej od ul. Topolowej (za KP-8) do sieci preizolowanej przy ul. Płk. Dąbka;

4. Przebudowa sieci od KM-21/4 do sieci preizolowanej przy KM-21/7B (ul. Królewiecka) z odgałęzieniami i przyłączami do budynków;

5. Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączami; Elbląg, ul. Macieja Kalenkiewicza - Robotnicza; w miejsce likwidowanej Stacji grupowej SW-32 przy ul. Kalenkiewicza.

Zadania do realizacji w 2014 roku (w ramach dofinansowania z funduszy UE)

1. Przebudowa sieci ciepłowniczej; ul. Stefana Żeromskiego, Mikołaja Reja;

2. Przebudowa napowietrznej sieci cieplnej na podziemną od KP-18 w kierunku hotelu "Europa" (ul. Fromborska);

3. Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami i odgałęzienia od KM-21/7B i KM-21/8; ul. Królewiecka - Fryderyka Chopina - Marii Curie-Skłodowskiej;

4. Budowa i przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami od KW-33/10A (ul. Jana Kochanowskiego) do budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 23B;

5. Przebudowa sieci magistralnej od KM-19 do KM-21 wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej w kierunku ul. Odzieżowej i przyłączem do budynku przy ul. Teatralnej 15-18;

6. Przebudowa sieci magistralnej od KW-13A (ul. Sochaczewska) do redukcji na magistrali DN 600/500;

7. Przebudowa sieci magistralnej od KM-14 (ul. Browarna) do KM-16 (ul. Karowa); DN 400;

8. Przebudowa istniejącej sieci c.o. wraz z przyłączami od KW-34C (ul. Lotnicza) do sieci preizolowanej przy budynku przy ul. Kilińskiego 47A; DN 25-150;

9. Przebudowa sieci magistralnej od KW-10A (ul. Zw. Jaszczurczego) do KW-13A (ul. Sochaczewska); DN 25-400;

10. Likwidacja Stacji grupowej SW-16 przy ul.Topolowej i niskoparametrowych sieci c.o i c.w.u. oraz budowa sieci wysokoparametrowej i odrębnych węzłów dla każdego budynku;


Zamawiający informuje, że inwestycja polegająca na: "Modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego w Elblągu" realizowana będzie z dofinansowaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach IX osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko "Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”, Działanie 9.2. "Efektywna dystrybucja energii".

__________________________

Informacja: Dorota Żochowska, EPECinformacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |