mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 10 )
    ośrodki wczasowe
    pensjonaty ( 1 )
    kwatery prywatne
    domki
    zielone szkoły
    ośrodki kolonijne
    campingi
    pola namiotowe
    sale konferencyjne
 
   Lampiony na roraty
   Logopeda Elbląg
   Stroiki wielkanocne
   Urządzenia czyszczące
   PortEl.pl - dziennik internetowy
   Nocny Elbląg
   ANGATA - koty rasowe
   Hanza - geneza i rozwój
   Stadnina Koni Rzeczna
   Jak wyglądał M. Kopernik?

 

   Elbląg w XIX i na pocz. XX w.
   Elbląska Starówka
   Pochylnia w Kątach
   Kadyny
   Konkurs Fotka Miesiąca
 

    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Żuławy / Elbląg - Ważą się losy Szpitala Miejskiego w ElbląguW nocy z 2/3 kwietnia w wielu miejscach Elbląga pojawiły się klepsydry wieszczące likwidację Szpitala Miejskiego w Elblągu.


W nocy z 2/3 kwietnia w wielu miejscach Elbląga pojawiły się klepsydry wieszczące likwidację Szpitala Miejskiego w Elblągu. Zostały one bardzo szybko zdjęte. Władze miasta Elbląga, które prawdopodobnie stoją za akcją pośpiesznego ściągnięcia klepsydr, dementują informacje jakoby szpital był zagrożony: "Nieprawdziwa jest informacja, że władze Elbląga dążą do likwidacji szpitala, aby jego majątek z zaniżoną wartością przekazać tzw. inwestorom. 3 kwietnia podpisana została umowa z firmą FAKTOR - Kancelaria rzeczoznawców majątkowych, która dopiero dokona wyceny majątku nieruchomości. Firma wyłoniona została w drodze przetargu, do którego oprócz niej zgłosiło się 11 innych. Jedynym kryterium wyboru była, oferowana za usługę, cena. Potencjalny inwestor wyłoniony zostanie w drodze konkursu. Z pewnością nie będzie dążył do upadłości szpitala, tylko do jego rozwoju."

Poniżej publikujemy informację - oświadczenie "z drugiej strony barykady", która pojawiła się na stronie http://www.facebook.com/SzpitalMiejskiElblag.

"Czy obecna władza Elbląga dąży do likwidacji Szpitala Miejskiego, aby jego majątek (z zaniżoną wartością) przekazać tzw. inwestorom - jak zwykle swoim i zaprzyjaźnionym?

Szpital Miejski został zbudowany w roku 1904 z darowizn Mieszkańców Elbląga, a w akcie erekcyjnym zapisano, iż budynek będzie szpitalem służącym mieszkańcom Elbląga po wsze czasy.

Czego dwie wojny światowe, czarny okres komunizmu, burzliwe lata przekształceń ustrojowych nie zdołały zniszczyć, obecna władza miasta Elbląga w ciągu roku dokonała.

Obietnice wyborcze, oczywiście nie te skierowane do Mieszkańców Elbląga, ale do przyjaciół POrtyjnych, należy dotrzymywać. I będą dotrzymane jeżeli prawda dotycząca rzeczywistych planów obecnej władzy miasta nie będzie ujawniona.

W budżecie Miasta Elbląga na 2012 r. zaplanowana jest kwota 7 mln zł dla Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II na inwestycje związane z modernizacją Szpitala. Środki te zostały zablokowane przez władze miasta, przez co:

- władze miasta nie dopuściły do rozpoczęcia budowy przez Szpital Miejski stacji gazów medycznych,

- władze miasta zablokowały przygotowania projektu niezbędnego do przeprowadzenia remontu pod planowany nowy Oddział Dziecięcy,

- władze miasta odmówiły Dyrekcji Szpitala pomocy przy finansowaniu (50% wartości) zakupu i instalacji nowej windy. Jedyna, obecnie używana jest stanie technicznej śmierci. Winda służy zarówno pacjentom jak i personelowi, jest ponadto buforem bezpieczeństwa zabezpieczającym sprawne funkcjonowanie placówki. Jedna winda stwarza ponadto zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne,

- władze miasta w przekazach prasowych i medialnych podają nieprawdziwe informacje na temat zadłużenia Szpitala.

Decyzje te spowodują, że wycena nieruchomości niezbędna w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego zostanie drastycznie zaniżona.

Należy podkreślić, że dawny szpital wojskowy, który jest od niedawna również szpitalem miejskim, środki finansowe przeznaczone na swoje potrzeby otrzymuje w zaplanowanych kwotach. Być może dlatego, jak powiedział kilka miesięcy temu Grzegorz Nowaczyk, czuje sympatię do szpitala wojskowego, ponieważ on się w nim urodził oraz pracowała w nim jego mama...

Jaki jest prawdziwy powód tak przyspieszonej prywatyzacji Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu?

Władze miasta wprowadzają chaos medialny, raz informując społeczeństwo o posiadaniu "bogatego inwestora z portfelem 40 milionów" i konieczności niemalże natychmiastowej prywatyzacji, "żeby się on nie rozmyślił", następnym razem o poszukiwaniu takiego inwestora.

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przewiduje termin przekształcenia publicznych szpitali w spółki do 2016 r. Po co więc ten pośpiech?

Obecnie Szpital Miejski ma ogromne szanse na pozyskanie środków na remont dachów kompleksu budynków. W tym celu Szpital zlecił wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej/projektowej z własnych środków, której koszt wyniósł ok. 95 000 zł.

Należy podkreślić, że beneficjentami przedmiotowego projektu mogli być jedynie między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, MŚP, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

Szpital Miejski w obecnym stanie prawnym, może otrzymać dofinansowanie w kwocie ok. 2 200 000 zł. W przypadku przekształcenia Szpitala w spółkę prawa handlowego umowa na dofinansowanie projektu nie zostanie podpisana lub po jej podpisaniu jeszcze przez SPSZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu konieczny będzie zwrot dotacji wraz z odsetkami, karami.

Zgodnie z treścią złożonego w 2010 r. wniosku o dofinansowanie, wynika że wnioskodawcą i jedynym realizatorem przedmiotowej inwestycji będzie Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu i nie planuje się zmiany formy własności remontowanych budynków. Przeznaczenie obiektu nie zostanie zmienione, a rezultaty projektu zostaną utrzymane przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Zarządzanie projektem należeć będzie do kompetencji i obowiązków Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu, w zakresie zadań wykonywanych przez tę jednostkę. Wszystkie wykonane elementy przedsięwzięcia będą wykorzystywane i eksploatowane przez Szpital Miejski w Elblągu.

W świetle wyżej wymienionych faktów, przez nieodpowiedzialne decyzje władz miasta, nasz Szpital może stracić szansę na środki unijne.

Obecnie istnieje możliwość przygotowania projektów w celu uzyskania środków finansowych z Norweskiego Funduszu Finansowego, lecz nieznana sytuacja przyszłości Szpitala nie pozwala na jakiekolwiek działania, co wiąże się utraceniem ewentualnych przyszłych środków pomocowych.

Szpital Miejski, w roku 2011 zakończył realizację "programu norweskiego", w ramach którego otrzymał ok. 4 700 000 zł dofinansowania i przez kolejne 5 lat jest zobowiązany do kontynuowania projektu. W innym przypadku istnieje ryzyko zwrotu dofinansowania wraz z olbrzymimi odsetkami.

Trwałość projektu zostanie zachowana, jeżeli:

- majątek wytworzony z udziałem środków unijnych będzie faktycznie wykorzystywany przez spółkę w takim samym celu, jak przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej;

- majątek, na podstawie którego spółka będzie wykonywała świadczenia, będzie nadal w sensie ekonomicznym majątkiem podmiotu tworzącego (za pośrednictwem kontrolowanej spółki, tj. wyżej wymieniona jednostka będzie posiadała 100% akcji albo udziałów w takiej spółce);

- zachowana zostanie pełna kontrola podmiotu tworzącego nad spółką - 100% udziałów lub akcji.

W chwili obecnej, nieodpowiedzialne decyzje władz miasta nie gwarantują spełnienia ww. warunków, co w prostej drodze doprowadzi do katastrofy tak oczekiwanej przez tajemniczego inwestora, o którym mówią władze miasta.

Być może warto się zainteresować kim jest ów inwestor lub z kim jest politycznie (być może rodzinnie) związany? Czy jego zadaniem będzie doprowadzenie szpitala do stanu upadłości, a w konsekwencji do wyprzedaży majątku za grosze?

Jeżeli obecne władze zamierzają dokonać bandyckiej prywatyzacji, to miejmy świadomość, że za przysłowiową złotówkę, wart kilkadziesiąt milionów majątek szpitala, trafi w łapy kolesiów.

Może jest to temat warty zainteresowania nie tylko telewizji lokalnej, bo jeśli nasze podejrzenia okażą się prawdziwe, to dziennikarze TVN chętnie złożą wizytę w Elblągu."

__________________________

Informacja:   http://www.facebook.com/SzpitalMiejskiElblag

informacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |