mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele
    ośrodki wczasowe
    pensjonaty
    kwatery prywatne ( 1 )
    apartamenty ( 1 )
    domki ( 3 )
    zielone szkoły
    ośrodki kolonijne
    campingi ( 1 )
    pola namiotowe ( 1 )
    sale konferencyjne
 
   Lidzbark Warmiński - kościoły
   Lidzbark Warmiński - kapliczki
   Lidzbark Warmiński zimą
   Lidzbark Warmiński w 2003
   Lidzbark Warmiński w 2004
   Lidzbark Warmiński w 2005
   Lidzbark Warmiński w 2006
   Lidzbark Warmiński w latach
    1930-1945

   700 lat Lidzbarka Warmińskiego
   Lidzbark Warm. - historyczna
    inscenizacja nawiązująca
    do czasów napoleońskich

    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Warmia / Dobre Miasto - kolegiata Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętychfot. Bogitor / Wikipedia.org


Jedną z większych atrakcji architektonicznych Warmii i największą atrakcją Dobrego Miasta jest Kościół Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych.

Budowę kościoła - drugiego co do wielkości na całej Warmii - rozpoczęto około 1359 r. Ma formę trójnawowej hali ze sklepieniem gwiaździstym, bez wydzielonego prezbiterium, z wysoką wieżą od zachodu. Kościół jest częścią gotyckiego zespołu kolegiackiego wybudowanego w latach 1357-1389. W 1989 r. - z okazji jubileuszu 600-lecia świątyni - Jan Paweł II nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej. Dużą atrakcją dla turystów są organy. Posiadają one 49 głosów i 3522 piszczałki. W sezonie letnim organizowane są koncerty.


Organy

Na temat dawnych organów kolegiackich mamy bardzo skąpe wiadomości. W 1604 r. kapituła zawarła z organmistrzem Hansem Kawelem (Kauelem) ze Świętej Siekierki kontrakt na budowę dużych, czyli głównych, organów. Instrument ów był odnawiany w 1650 r. przez Michała Mollera z Gdańska za sumę 1021 grzywien; wysokość wynagrodzenia mogłaby świadczyć wręcz o dokonaniu przebudowy. Nowe organy konsekrowano w 1837 r. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby tak wcześnie mogła powstać zachowana do dzisiaj szafa. Prospekt należałoby datować na lata około 1870-1880. Na odwrocie tego prospektu odnaleziono, co prawda odręczny podpis organmistrza (nazwisko nieczytelne), położony w maju 1898 r., zapewne dotyczył on jednak naprawy instrumentu. Kolejnej naprawy dokonał w latach 1932-1933 Bruno Goebel z Królewca. Ówczesne organy miały trzydzieści trzy głosy i trakturę pneumatyczną, stół gry był wyposażony w dwa manuały i pedał.fot. www.dobremiasto.net/organy


Po 1945 zniszczeniu uległo 75% instrumentu, zostało 960 piszczałek. W latach 1985-1987 renowację i przebudowę organów przeprowadził Marian Nawrót z Wronek, piszczałki labialne wykonał Andrzej Zawadzki z Warszawy, głosy językowe - Czesław Leszczyński z Bydgoszczy; kontuar zbudowała firma Bronisława Cepki z Popowa koło Wronek. Konsultantem naukowym był Marian Dorawa, wybitny znawca i konserwator zabytkowych organów.

Organy kolegiaty są instrumentem koncertowym, czterdziestodziewięciogłosowym, o trakturze elektromagnetycznej, trzech manuałach i pedale; posiadają 3522 piszczałki. Zachowały one pierwotne brzmienie charakterystyczne dla organów niemieckich i stanowią cenny zabytek niemieckiego budownictwa organowego. Rozbudowany instrument - będący wotum parafii dobromiejskiej na jubileusz sześćsetlecia kolegiaty - przy wysokich walorach akustycznych wnętrza rokuje nadzieje na dobre i wszechstronne wykorzystanie tak dla celów liturgicznych, jak też prezentacji muzyki organowej dawnej i współczesnej.

Aktualnie organy powinny przejść kolejną renowację kładącą nacisk na oczyszczenie instrumentu, konserwację, sprawność techniczną, intonację i strojenie. Podczas ostatniej renowacji, w związku z dużym kosztem przeprowadzanych prac zrezygnowano z wymiany stojących mieszków tonowych. Prace te odłożono na późniejszy termin i do dziś nie zostały one wykonane. Żywotność mieszków wynosi 90 lat. Obecne lata stanowią górną granicę ich żywotności. Ich wymiana pozwoli na przedłużenie żywotności organów na kolejne 90 lat.

Info: www.dobremiasto.net/organy


Więcej informacji:  Wikipedia.org

Zobacz również:  Dzieło renowacji organów dobromiejskiej bazylikiinformacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |