mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    hotele ( 1 )
    ośrodki wczasowe ( 2 )
    pensjonaty ( 2 )
    kwatery prywatne
    agroturystyka ( 2 )
    domki ( 5 )
    zielone szkoły ( 1 )
    ośrodki kolonijne
    campingi ( 5 )
    pola namiotowe ( 2 )
    sale konferencyjne ( 1 )
 
   Centrum Kultury Filmowej
    Awangarda 2

   Aeroklub Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie

   Urządzenia czyszczące
   Olsztyn - portal miejski
   Urząd Miejski w Olsztynie
   Olsztyn - plan miasta (1)
   Olsztyn - plan miasta (2)
   Olsztyn na łamach Wikipedii
   PKS Olsztyn
   Student.olsztyn.pl
   Olsztyn - pamiątki
   Polskie Radio Olsztyn
   Miejski Ośrodek Kultury
   Teatr im. Stefana Jaracza
   Teatr Lalek w Olsztynie
   Filharmonia w Olsztynie
   Hotele - Olsztyn

  
   Olsztyn na zdjęciach
   Olsztyn - fotoreportaż
   Allenstein dawniej - Olsztyn
    dzisiaj

   Gietrzwałd
    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu


Warmia / Olsztyn - Pozwy w sprawie rekompensaty za utracone nieruchomości rolne wpłynęły do starostwa powiatowego w Olsztynie
Do starostwa powiatowego w Olsztynie wpłynęły trzy pozwy w sprawie rekompensaty za utracone nieruchomości rolne na łączną kwotę około 2 mln zł. Dotyczą one dawnych właścicieli lub ich spadkobierców mieszkających na stałe w Niemczech i stanowią bezpośrednią konsekwencję stwierdzenia przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, iż decyzje o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości od przesiedleńców, którzy wyjechali na stałe do RFN w latach 70. odbyły się niezgodnie z prawem.

Niezgodność z prawem wynika z tego, iż przejęcie gospodarstwa na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, powinno następować po złożeniu przez gminę wniosku o odpowiedni wpis do ksiąg wieczystych. To nastomiast było możliwe, gdy wobec właścicieli, którzy opuścili swoje gospodarstwa, zapadła decyzja o utracie obywatelstwa. Tymczasem gminy wydawały decyzje administracyjne bez wniesienia odpowiedniego wpisu do ksiąg wieczystych i obecnie te decyzje są kwestionowane przez dawnych właścicieli lub ich spadkobierców.

W pierwszym ze złożonych pozwów dawny właściciel domaga się 800 tys. zł za 19-hektarową nieruchomość w Spręcowie w gminie Dywity. Drugi pozew dotyczy rekompensaty - także w wysokości 800 tys. zł - za 26 ha w Podlejkach w gminie Gietrzwałd; trzeci zaś opiewa na kwotę 350 tys. zł - za 20 ha ziemi w Kaplitynach w gminie Barczewo.

Starostwo powiatowe w Olsztynie nie jest uprawnione do wypłaty odszkodowania w powyższych sprawach, w związku z czym, aby uzyskać rekompensaty, wnioskodawcy muszą wystąpić na drogę sądową.

Postępowania w powyższych sprawach nie będą precedensowe. Od 2009 roku wojewoda wydał już 9 decyzji unieważniających poprzednie postanowienia naczelników gmin o przejęciu gospodarstw na rzecz Skarbu Państwa. Decyzje te dotyczyły gospodarstw o ogólnej powierzchni 252 ha.

Najbardziej znaną sprawą związaną z roszczeniami byłych przesiedleńców na Warmii i Mazurach jest postępowanie zainicjowane przez Agnes Trawny, która na mocy wyroku Sądu Najwyższego odzyskała swoje gospodarstwo w Nartach koło Szczytna. Rodziny Moskalików i Głowackich, które mieszkały w tym gospodarstwie przez 30 lat po wyjeździe Trawny do RFN i ponosiły w tym czasie nakłady związane z utrzymaniem nieruchomości, zgodnie z wyrokiem sądu musiały opuścić zajmowane nieruchomości.

Mająca obecnie ponad 70 lat Agnes Trawny, mieszkała na Mazurach do połowy lat 70. W 1970 roku otrzymała ojcowiznę w Nartach i Witkówku o łącznej powierzchni 59 hektarów. Gdy w 1977 roku wyjechała na stałe do Niemiec, ówczesny naczelnik gminy Jedwabno wydał decyzję o przejściu tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

W 2005 roku Agnes Trawny odzyskała na drodze sądowej majątek w Nartach. Na początku kwietnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Olsztynie prawomocnie zobowiązał do opuszczenia nieruchomości zajmowanej przez dwie rodziny - Moskalików i Głowackich, które mieszkały w tym czasie w domu w Nartach. Głowaccy opuścili dom wiosną 2011 roku, natomiast Moskalikowie nie chcieli uznać rozstrzygnięcia olsztyńskiego sądu. Dopiero wyrok wydany przez Sąd Najwyższy zmusił Moskalików do wyprowadzki, która nastąpiła w połowie września 2011 roku. W grudniu tego samego roku okazało się, że rodzina Moskalików nie może liczyć na mieszkanie zastępcze od Lasów Państwowych. Sąd Rejonowy w Szczytnie uznał, że to Skarb Państwa jest odpowiedzialny za trudną sytuację Moskalików - to SP pozwalał bowiem tej rodzinie przez kilkadziesiąt lat mieszkać w nienależącym do niego domu, w związku z czym, według orzeczenia sądu, Moskalikowie powinni kierować roszczenie o odszkodowanie za utracone miejsce zamieszkania właśnie w stosunku do Skarbu Państwa.

Obecnie rodzina mieszka w mieszkaniu socjalnym, które przydzieliła im gmina Jedwabno. Druga rodzina - Głowackich, która również zajmuje obecnie mieszkanie socjalne, procesuje się z Agnes Trawny. Żąda od niej 210 tys. zł za nakłady, jakie na remonty oraz utrzymanie domu i zabudowań gospodarstwa w Nartach poniosła w ciągu 30 lat zamieszkiwania w nim.

__________________________

Informacja na podstawie:   Interia.pl, Nasz Dziennik, informacje własne

informacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |