mazury mazury mazury
emazury.comstrona główna serwisu
strona główna mapy atrakcje regionalne Mazury kontakt
    rejon Olsztyn
    rejon Elbląg
    rejon Malbork 
   Fotogaleria Mazur
    rejon Augustów
    rejon Bartoszyce
    rejon Biskupiec
    rejon Działdowo
    rejon Ełk
    rejon Giżycko
    rejon Gołdap
    rejon Iława
    rejon Kętrzyn
    rejon Lidzbark Warmiński
    rejon Mikołajki
    rejon Morąg
    rejon Mrągowo
    rejon Nidzica
    rejon Olecko
    rejon Ostróda
    rejon Pisz
    rejon Suwałki
    rejon Szczytno
    rejon Węgorzewo

    rejon Biebrza

  
   Weterynarz Gdańsk Pogodne
   Ksero Elbląg
   Remonty Warszawa
   Szorowarki Warszawa
   Logopeda Gaduła - Elbląg
   Masaż, gabinet masażu - Elbląg
   Bass - konserwacja boisk
   PPH Kamil - dekoracje
   Urządzenia czyszczące
   Tanie szorowarki
   Serwis RTV Elbląg
   Szorowarki Trójmiasto
    Mazury i żeglarstwo
    Sale konferencyjne
    Przewodnicy turystyczni
    Mazury jakich nie znałeś
    Mazury jesienią i zimą
    Zielone Płuca Polski
    Ciekawostki z regionu
   Hotele w Polsce - info

   noclegi Władysławowo

   Noclegi-Online
   Mazury

   Partnerzy

   IT Mrągowo
   Kurek Mazurski
   Warmia - Kanał Kopernika

 
 
 
 
 
   Portrety na zamówienie
   Artnes - obrazy na zamówienie
    Kanał Elbląski
    Mazury - fotogaleria
    Mazurska fauna
    Mazury w obiektywie
    Suwalszczyzna
    Olsztyn
    Przewojenny Elbląg
    Stoczek Klasztorny
    Kanał Elbląski - unikat w skali
     światowej

    Frombork - koncerty organowe
    Rejs przez całe Mazury
    więcej atrakcji... 

  
    Znani ludzie i Mazury
    Kanał Ostródzko-Elbląski?
    Stowarzyszenie Sadyba
    Związek Sybiraków Oddział
     w Elblągu

  
  
  
    Murzasichle - tanie noclegi


Katalog WWW


Katalog najlepszych stron www 
1.  Internetowy System Aktów Prawnych. Baza zawiera opisy aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od roku 1918 oraz ujednolicone teksty ustaw.

www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html


2.  Vagla.pl: Prawo i Internet - prawne aspekty społeczeństwa informacyjnego.

www.vagla.pl


3.  Canadian Legal Information Institute - portal informacyjny oferujący bezpłatny dostęp do kanadyjskiej bazy aktów prawnych.

www.canlii.org


4.  Forum Prawników - bezpłatne porady prawne, prawnicy, pomoc prawna. Jeden z najlepszych tego typu serwisów w polskim internecie. Jedno z najlepszych forów dyskusyjnych w Polsce. Polecamy!

http://www.forum.prawnikow.pl


5.  e-prawnik.pl - Porady prawne przez Internet. Prawo, podatki, wzory pism. Serwis e-prawnik.pl, należący do firmy Legalsupport sp. z o. o., jest czołowym, polskim portalem oferującym kompendium wiedzy na temat prawa, w tym wiadomości o zmianach w obowiązujących przepisach, projekty nowych aktów prawnych, a także wzory pism i urzędowych formularzy. Serwis oferuje pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom. Nadzór merytoryczny nad zawartością strony sprawują osoby o wysokich kompetencjach zawodowych, specjalizujące się w różnych dziedzinach prawa i co najważniejsze - praktycy, na co dzień borykający się z naszymi prawnymi problemami. Zawarte na stronie artykuły, informacje, wzory pism i dokumentów są zgodne z obowiązującym stanem prawnym i odpowiadają profesjonalnej wiedzy prawniczej. E-prawnik to także największy serwis w polskim Internecie świadczący usługę "Zapytaj prawnika", której unikalną cechą jest gwarancja "Dziś pytanie - dziś odpowiedź". Od października 2007 e-prawnik.pl wchodzi w skład grupy Money.pl.

http://e-prawnik.pl


6.  Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony. W artykule omówiono problematykę wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony. Scharakteryzowano pojęcie pozostawania w okresie wypowiedzenia oraz przeanalizowano uprawnienia pracownika do dni na poszukiwanie pracy, możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia, jak również roszczenia związane z zastosowaniem krótszego okresu wypowiedzenia. Polecamy!

http://www.prawo-pracy.pl/okres_wypowiedzenia_umowy_na_czas_nie_okreslony-a-115.html


7.  Nasygnale.pl - Najnowsze wiadomości kryminalne, szczegóły zbrodni, zdjęcia i filmy z miejsca zdarzenia.

http://nasygnale.pl


8.  Kirp.pl - Krajowa Izba Radców Prawnych. Samorząd radców prawnych powstał w 1982 roku, jednak zarówno charakter samorządu radcowskiego jak i uprawnienia i zadania stawiane przed radcami prawnymi uległy w tym czasie zasadniczym przeobrażeniom. Zapoczątkowane w 1989 roku zmiany systemowe skutkowały koniecznością nowelizacji ustawy o radcach prawnych z 1982 roku. 22 maja 1997 roku doszło do uchwalenia przez Sejm wielkiej nowelizacji ustawy o radcach prawnych.

www.kirp.pl


9.  Prawnicypolscy.pl - ogólnopolska baza danych o kancelariach prawnych oraz prawnikach świadczących swoje usługi poza kancelariami. Baza podzielona jest na pięć kategorii zawodów prawniczych: notariusze, adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi oraz rzecznicy patentowi. Zapewniaja odwiedzającym proste i szybkie odnalezienie szukanego specjalisty (notariusza, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego czy rzecznika patentowego).

www.prawnicypolscy.pl


10.  Nra.pl - oficjalna strona internetowa Naczelnej Rady Adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka jest organem samorządu zawodowego adwokatów wykonujących zawód zaufania publicznego; NRA sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem służby adwokackiej – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd adwokatów działa pod ochroną Konstytucji RP (art. 17 ust. 1). Naczelną Radę Adwokacką tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich.

www.nra.pl


11.  Rzecznikpatentowy.org.pl - oficjalna strona internetowa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Rzecznicy patentowi świadczą specjalistyczną pomoc w sprawach z zakresu własności przemysłowej. Własność przemysłowa obejmuje patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Rzecznicy patentowi występują w charakterze pełnomocników przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi oraz przed innymi sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Rzecznicy patentowi i aplikanci tworzą Polską Izbę Rzeczników Patentowych - samorząd zawodowy, do którego zadań należy w szczególności zapewnianie warunków należytego wykonywania zawodu, reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów, współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej, doskonalenie zawodowe i kształcenie aplikantów, sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu.

www.rzecznikpatentowy.org.pl


12.  Krn.org.pl - Notariat Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalna strona internetowa Krajowej Rady Notarialnej. Krajowa Rada Notarialna to organ reprezentujący korporację notariuszy na szczeblu krajowym. W jej skład wchodzą notariusze wybrani przez walne zgromadzenia notariuszy poszczególnych izb notarialnych. Kadencja Krajowej Rady Notarialnej trwa trzy lata.

www.krn.org.pl


13.  Ms.gov.pl - oficjalna strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości.

www.ms.gov.pl


14.  Krs.pl - oficjalna strona internewtowa Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem kolegialnym istniejącym od 8 kwietnia 1989, a powołanym 29 grudnia 1989.

www.krs.pl


15.  Imsig.pl - Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy. Witryna iMSiG.pl ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnopolski dziennik urzędowy wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każdy numer MSiG podzielony jest na dwie części. W pierwszej publikowane są ogłoszenia różnych podmiotów (spółek prawa handlowego, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, organów nadzoru) wymagane przez:
- Kodeks spółek handlowych,
- Kodeks postępowania cywilnego,
- Prawo upadłościowe i naprawcze,
- Prawo o postępowaniu układowym,
- Prawo bankowe

oraz inne aktualnie obowiązujące akty prawne.

Druga część MSiG zawiera treść nowych wpisów do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Dla nowych podmiotów publikowane są kompletne "metryki" ze wszystkimi informacjami wymaganymi przy rejestracji (m.in. dane adresowe, skład organów nadzoru, struktura własnościowa, przedmiot działalności), a dla już istniejących - tylko te elementy, które uległy zmianie.

www.imsig.pl


16.  Prawnicy.dowcipy.pl - kawały o prawnikach, dowcipy o prawnikach.

http://prawnicy.dowcipy.pl


17.  eprawnicy.pl - prawnicy, porady prwne, wzory pism i umów. Eprawnicy.pl to serwis usług prawnych tworzony przez prawników specjalistów: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, aplikantów i pracowników naukowych. Za pośrednictwem serwisu można skorzystać z porad prawnych i opinii prawnych ze wszystkich dziedzin prawa. Opiekę merytoryczną nad zawartością serwisu sprawuje Kancelaria Radcy Prawnego CAUSA Zbigniewa Popławskiego, która świadczy także tradycyjne usługi prawnicze, w tym zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądownictwem administracyjnym oraz organami administracji.

www.eprawnicy.pl


18.  Prawo.wieszjak.pl - poradniczy portal prawny dla każdego. Znajdziesz u nas informacje dotyczące: nieruchomości, spraw rodzinnych, spraw karnych, pracy. Baza porad prawnych oraz forum. Dostępne narzędzia: akty prawne, kalkulatory, wzory umów, pisma i druki.

http://prawo.wieszjak.pl


19.  Od decyzji organu rentowego pisz sprzeciw - jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?

www.rp.pl/artykul/561467.html


20.  Portalwindykacja.pl - portal oferujący jedno z najnowocześniejszych narzędzi, ułatwiających odzyskiwanie należności. Portal współpracuje z firmami windykacyjnymi, firmami pośredniczącymi w uzyskiwaniu odszkodowań, kancelariami prawniczymi, agencjami detektywistycznymi, profesjonalnymi mediatorami, firmami ubezpieczającymi i zabezpieczającymi należności. Za pośrednictwem portalu można zwindykować, sprzedać lub kupić należności, zlecić uzyskanie należnego odszkodowania, znaleźć dłużnika i jego majątek, zlecić sporządzenie profesjonalnego raportu handlowego o dłużniku lub przyszłym kontrahencie, wszcząć postępowanie sądowe, czy też zasięgnąć opinii prawnej. W sprawach spornych, gdzie niezbędna jest strona trzecia, by dojść do kompromisu, za pośrednictwem portalu można zlecić profesjonalne mediacje. Można też zabezpieczyć swoją należność korzystając z usług firm ubezpieczeniowych czy skorzystać z usług instytucji faktoringowych lub forfaitingowych.

www.portalwindykacja.pl


21.   Testy na aplikacje i inne testy prawnicze online

http://www.rp.pl/temat/414775.html


22.   Wykaz aktów prawnych na egzamin radcowski w 2011 roku

http://www.rp.pl/artykul/4,602726_Wykaz-aktow-na-egzamin-radcowski-2011.html


23.   Pozwy zbiorowe (grupowe) z PozwijGo.pl. Utwórz grupę i wnieś pozew zbiorowy! Bezpłatne narzędzie do tworzenia grup osób zainteresowanych dochodzeniem swoich praw poprzez pozwy zbiorowe. Porady prawne, aktualności i bezpieczna wymiana informacji pomiędzy członkami grup. Pozew zbiorowy to najskuteczniejsze narzędzie, by móc skutecznie uzyskać odszkodowanie grupowe.

http://pozwijgo.pl


24.   Na Wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości

http://nawokandzie.ms.gov.pl


25.   SerwisPrawa.pl - powstał z myślą o tych wszystkich, którzy na co dzień potrzebują informacji i porad z zakresu prawa. Użytkownicy oprócz możliwości uzyskania porad prawnych przez Internet, znajdą tutaj ciekawą bazę artykułów i wiadomości, które mogą być pomocne w samodzielnym rozwiązaniu wątpliwości prawnych oraz będą stanowić interesującą lekturę z tej dziedziny. Aby ułatwić poruszanie się po bazach artykułów i wiadomości, zostały one podzielone na wąskie kategorie tematyczne. Użytkownik może również przeszukiwać zasoby serwisu za pomocą klasycznej wyszukiwarki. Ciekawą część serwisu stanowią wyszukiwarka kancelarii prawnych, doradców oraz podmiotów administracji publicznej i sądownictwa oraz baza definicji. Użytkownicy mogą odszukać właściwy dla miejsca zamieszkania sąd lub inny podmiot. W prosty sposób zjadą także radcę prawnego czy adwokata. Natomiast zmieszczone w serwisie definicje mogą być pomocne w prawidłowym zrozumieniu tekstów prawnych.

www.serwisprawa.pl


26.   Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo - platforma za pomocą której osoby pokrzywdzone przez wymiar sprawiedliwości, urzędników, a także innych przedstawicieli państwa będą mogły rozwiązać swoje problemy. Forum skierowane jest także do pokrzywdzonych przedsiębiorców, instytucji oraz organizacji społecznych.

www.forumpokrzywdzonych.pl


27.   Prawo Nowych Technologii

www.prawont.pl
informacje| mapy| atrakcje regionalne| Mazury | kontakt emazury.com - strona główna

Żuławy, Warmia, Mazury, Suwalszczyzna

Mazury - hotele| eSolina.pl|Bieszczady| Artnes - malarstwo| Wilkasy - tanie noclegi | Weterynarz |
Biskupiec| Elbląg - hotele| Olsztyn - noclegi| Betolit| Pisz - noclegi|Kętrzyn
Chorwacja| Katalog najlepszych stron www |   noclegi Władysławowo |